Cíle zdravotnického zařízení Homedica, s.r.o. :


- Ošetřovat pacienty v jejich domácím prostředí a umožnit i významně nemocným pobyt v domácím prostředí bez nutnosti hospitalizace v lůžkovém zařízení. 


- Operovat pacienty s nejrůznějšími chirurgickými onemocněními tak, aby ještě v den operace, nejpozději druhého dne po operaci, se mohli vrátit do svého domácího prostředí a tam prodělávat rekonvalescenci. 


- Zabezpečit pacientům maximální podporu a pomoc odborně vyškolených sester, které se specializují na hojení ran i z kosmetického hlediska.


- Zabezpečit pacientům v domácím prostředí veškeré dostupné zdravotnické pomůcky a prostředky, aby jejich pobyt doma s hendikepem byl co nejpřijatelnější.


- Umožnit ambulantním specialistům v našem regionu provádět jednodenní operační výkony v našem zdravotnickém zařízení.