Homedica, s.r.o.


Ošetřujeme pacienty v jejich domácím prostředí, operujeme lehčí chirurgická onemocnění bez nutnosti hospitalizace v objektu naší kliniky jednodenní chirurgie, zajišťujeme péči v domácím prostředí týmem sester domácí zdravotní péče, zajišťujeme paliativní péči týmem více než deseti zkušených zdravotních sester spolu s lékařem a psychologem, půjčujeme a dodáváme zdravotnické pomůcky, přístroje a prostředky tak, aby domácí pobyt pacientů byl co nejpřijatelnější. více