Homedica, s.r.o. je zdravotnické zařízení s následujícími cíly:


- Ošetřovat pacienty v jejich domácím prostředí a umožnit i těm významně nemocným pobyt v domácím prostředí bez nutnosti hospitalizace. 


- Operovat pacienty s nejrůznějšími chirurgickými onemocněními tak, aby ještě v den operace, nejpozději druhého dne po operaci se mohli vrátit do svého domácího prostředí a tam prodělat rekonvalescenci. 


- Zabezpečit pacientům maximální podporu hojení ran i pomocí odborně vyškolených sester, které se specializují na hojení ran i z kosmetického hlediska.


- Zabezpečit pacientům v domácím prostředí veškeré dostupné zdravotnické prostředky a pomůcky, aby jejich pobyt doma s hendikepem byl únosný.