Homedica, s.r.o.


Ošetřujeme pacienty v jejich domácím prostředí, operujeme lehčí chirurgická onemocnění bez nutnosti hospitalizace v objektu naší kliniky jednodenní chirurgie, zajišťujeme péči v domácím prostředí týmem sester domácí zdravotní péče, zajišťujeme paliativní péči týmem více než deseti zkušených zdravotních sester spolu s lékařem a psychologem, půjčujeme a dodáváme zdravotnické pomůcky, přístroje a prostředky tak, aby domácí pobyt pacientů byl co nejpřijatelnější. více


Virtuální prohlídka

Podívejte se na naše prostory ve virtuální galerii. více


Chirurgie

Provozujeme následující chirurgické pracoviště. Dvě specielní churgické ambulance - proktologickou a žilní ambulanci a všeobecně chirurgickou ambulanci. více

Kosmetika

Základním cílem chirurga by mělo být vyléčení chirurgického onemocnění, ale zároveň zanechání co možná nejmenších stop. Chirurgové nejčastěji léčí pomocí skalpelu a zanechávají po sobě jizvy na tělech svých pacientů. více


Více příspěvků této rubriky (9)