Pro lékaře

Vybudovali a od 1. 2. 2017 jsme zprovoznili kliniku jednodenní chirurgie.

Nabízíme lékařům : plastické chirurgie, všeobecné chirurgie, urologie, ortopedie, gynekologie - operační sál s kompletním zázemím jednodenní chirurgie, kde si můžou operovat své pacienty s tím, že jim je naši anesteziologové v případě potřeby uspí a naše zdravotní sestry se postarají o jejich dospání a propuštění do domácí péče.

Všeobecným chirurgům k prvádění podobného spektra výkoů jako u našeho ambulantního zařízení. Plastickým chirurgům k provádění celého spektra výkonů včeně implantačích. Gynekologům k provádění hysteroskopií, UPT a drobných gynekologických výkonů.
Ortopedům k provádění operací karpálního tunelu, Dupuytrenových kontraktur, arthroskopií a všech drobných výkonů. Urologům k provádění menších urologicých výkonů jednodenní chirurgie.

Lékaři uvedených oborů si mohou nasmlouvat se zdravotními pojišťovnami provádění těchto výkonů v jednodenní chirurgii. Zdravotní pojišťovny jsou většinou příznivě nakloněny levnější a pro pacienta bezpečnější jednodenní operativě. Pro informace volejte na tel. 518 343 026, nebo 602 514 764.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku