Chirurgická ambulance

Chirurgická ambulance sídlí v 1. podlaží budovy Homedica v Hodoníně.

Organizace práce je následující: Běžně přicházejí pacienti jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách dle objednacích časů. Objednat se můžete na tel. 518 343 026 v dopoledních hodinách 8-11 hod.. Akutní stavy a úrazy ošetřujeme přednostně a bez objednání. Klepání na dveře ambulance není vhodné, je možno zaklepat na kterékoliv jiné dveře v čekárně, nebo vyčkat na příchod sestry.

V dopoledních hodinách provádíme - vyšetření a ošetření proktologických pacientů,

- vyšetření a diferenciální diagnostiku bolestí břicha

- vyšetření a jednoduchá ošetření žilních onemocnění dolních končetin

- ošetření drobných úrazů

V odpoledních hodinách provádíme - menší operační zákroky, zejména odstranění kožních a podkožních nádorů

V úterý od 7.00 máme operační den jednodenní chirurgie, kdy provádíme operace předem objednaným, malé převazy a odstranění stehů provádíme v tento den mezi 8-10 hodinou.

Zaměstnanci a spolupracující lékaři:

MUDr. Přemysl Dörr st. - všeobecný chirurg, vzdělání : atestace II. stupně v oboru všeobecné chirurgie. Je zkušený operatér v oboru všeobecné chirurgie a laparoskopie. Běžnou operativou je chirurgie cév - varixů, hemoroidálních žilních pletení, dále pak břišních kýl, konečníkových píštělí, konečníkových trhlin a podobně.

MUDr. Přemysl Dörr ml. - všeobecný chirurg, atestace II. stupně v oboru všeobecná chirurgie.

MUDr. Karel Křen - kosmetické oční operace - objednání na tel.: 736 159 304

MUDr. Martin Smoleja - anesteziolog s II. atestací v oboru anestezie a resuscitace. Provádí anestezie v rámci jednodenní chirurgie.

Bc. Ria Otrubová - angitron, Jett Plasma, specializovaná sestra v oboru chirurgie, zkušená sestra v oboru hojení komplikovaných ran, diabetických nohou, bércových vředů, stomií (střevních vývodů). Je zároveň vrchní sestrou . Specializuje se na hospicovou péči, tedy péči o umírající.

s.Lea Kopečná - vedoucí sestra operačního sálu a jednodenní chirurgie. Dále se stará o kosmetiku hojení ran, angitron, Jett Plasma, specializace ARIP

s. Pavlína Gerychová - sestra operačního sálu jednodenní chirurgie a současně ADP, specialistka v oboru perioperační péče.

s. Romana Hrabčíková - vedoucí sestra chirurgické ambulance a sestra jednodenní chirurgie.

Bc. Gabriela Tomanová - sestra chirurgické ambulance, operačního sálu jednodenní chirurgie, angitron, Jett Plasma, toho času na MD

s. Jiřina Kristová - sestra ARIP - sestra jednodenní chirurgie.

Ordinační hodiny chirurgické ambulance
Pondělí 7.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Úterý operační den - nevolat
Středa 7.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Čtvrtek 7.00 - 11.30, 12.30 - 15.00
Pátek 7.00 - 11.30, 12.30 - 15.00

Přednostně ošetřujeme akutní stavy a úrazy

Seznam výkonů nehrazených či částečně hrazených ZP:

  • excize kožních nádorů na vlastní přání pacienta bez zdravotní indikace lékařem
  • kosmetické excize jizev
  • kosmetické snesení plochých bradaviček, papilomů
  • kosmetické snesení xanthelasmat
  • kosmetické korekce ušních dírek, propíchnutí uší pro náušnice
  • kosmetická modelace pupku, pearcing
  • kosmetický výkon - sklerotizace venektazí, jejich ošetření angitronem
  • ošetření hemangiomů
  • aplikace laseru, plošného laseru
  • snesení drobných kožních lézí bez zdravotní indikace lékařem

Dlouhodobě máme navázány smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami na úhradu prakticky všech běžných výkonů chirurgické ambulance.

Proktologická ambulance - při ošetření hemoroidů metodou sklerotizace pacient hradí látku Aethoxysklerol 2% 1 amp 150 Kč

Chirurgická ambulance Homedica, s.r.o. – seznam hrazených výkonů s jejich cenami v naší chirurgické ambulanci

Kosmetická excize dalšího znamínka, menšího lipomu

600,00 Kč

Kosmetická centrální excize arterioly hemangiomu

1 200,00 Kč

Kosmetická reexcize hypo, či hypertrofické jizvy do 2 cm

2 000,00 Kč

Kosmetická reexcize hypo, či hypertrofické jizvy do 4 cm

4 000,00 Kč

Kosmetická reexcize hypo, či hypertofické jizvy 8 cm

6 000,00 Kč

Kosmetická reexcize hypo, či hypertrof. j. 10 cm + každé 2 cm +

8 000,00 + 1 000 Kč

Kosmetické snesení plochých veruk - velmi četné - velká lokalita (nad 20x)

1 000,00 Kč

Kosmetické snesení plochých veruk - méně četné - velká lokalita (10 - 20x)

800,00 Kč

Kosmetické snesení plochých veruk - méně četné - menší lokalita (5x)

500,00 Kč

Kosmetické snesení papilomů menší lokalita krk (do 15x)

400,00 Kč

Kosmetické snesení papilomů větší lokalita krk + podpaží (do 30x)

800,00 Kč

Kosmetické snesení xanthelasmata jednoho víčka

1 200,00 Kč

Kosmetické snesení xanthelasmata ještě druhého víčka

800,00 Kč

Kosmetické korekce ušní dírky v jednom lalůčku

1 600,00 Kč

Kosmetická modelace pupku

6 000,00 Kč

Kosmetický výkon pearcing 1x

600,00 Kč

Kosmetický výkon pearcing každý další

400,00 Kč

Kosmetický výkon propíchnutí uší pro náušnice

700,00 Kč

Kosmetický výkon - sklerotizace venektazií

600,00 Kč

Kosmetický výkon - angitron u venektazií - 30 minut včetně dokumentace

900,00 Kč

Kosmetický výkon - angitron - 45 minut včetně dokumentace

1300,00 Kč

Kosmetický výkon - ligace venektazií na obličeji

2 000,00 Kč

Kosmetický výkon - 1 aplikace bodového laseru

50,00 Kč

Kosmetický výkon - aplikace laseru celkem 7 aplikací, jizvy, acne

350,00 Kč

Kosmetický výkon – 1 aplikace plošný laser

100,00 Kč

Histologické vyšetření na úhradu pacienta

500,00 Kč

Odběr krve - základní laborat. vyšetření (odběry z kosmetických důvodů )

450,00 Kč

Pěnová sklerotizace (set na pěnovou sklerot. + inj. Aetoxysklerolu) dle pojišťoven

350,00- 600,00 Kč

Sklerotizace varixů – aethoxysclerol 2% 1 amp. pouze

150,00 Kč

Sklerotizace hemeroidů aethoxysclerol 2% 1 amp. pouze

150,00 Kč

Ošetření jizvy aplikací inj. Depo-Medrolu – 1 amp. DM

60,00 Kč

Výpis trvalých následků – METLIFE - 30 min

575,00 Kč

Plasma Jett kosmet. liftingové ošetření

1000,00 Kč

Gel - Jett sérum 30 ml

1500,00 Kč

Jett Plasma Medical - aplokace 1 útvar

250 Kč

Jett Plasma Medical - aplikace 2- 4 útvary

400, 00 - 800,00 Kč

Jett Plasma Medical - aplikace 5 - 10 útvarů

1000,00 Kč

Jett Plasma Medical - mnohočetné pigmentové skvrny na hřbetu rukou, jedna ruka

1250,00 Kč

Chirurgické výkony u nepojištěných pacientů se řídí bodovým systémem jednotlivých výkonú a tedy jejich bodová hodnota bude automaticky přepočítána na Kč k úhradě pacientem.

Upozorňujeme pacienty, že u některých zdravotních pojišťoven nemáme nasmlouvány některé konkrétní výkony a tyto budou od 1.8. 2018 automaticky přepočítávány přes bodový systém na Kč k úhradě pacientem. Jedná se vždy o vzácnější výkony, které některé zdravotní pojišťovny nepovažují za důležité. Na takovéto výkony upozorníme pacienty dopředu, aby se mohli rozhodnout.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku