Chirurgická ambulance

Cirurgická ambulance sídlí ve 2. podlaží budovy Homedica v Hodoníně.

Organizace práce je následující: Běžně přicházejí pacienti jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách dle objednacích časů. Objednat se můžete na tel. 518 343 026 v dopoledních hodinách 8-11 hod. Akutní stavy a úrazy ošetřujeme přednostně a bez objednání. Klepání na dveře ambulance není vhodné, je možno zaklepat na kterékoliv jiné dveře v čekárně.

V dopoledních hodinách provádíme - vyšetření a ošetření proktologických pacientů,

- vyšetření a diferenciální diagnostiku bolestí břicha

- vyšetření a jednoduchá ošetření žilních onemocnění dolních končetin

- ošetření drobných úrazů

V odpoledních hodinách provádíme - menší operační zákroky, zejména odstranění kožních a podkožních nádorů

Ve středu od 7.00 máme operační den jednodenní chirurgie, kdy provádíme operace předem objednaným

Zaměstnanci a spolupracující lékaři:

MUDr. Přemysl Dörr st. - všeobecný chirurg, vzdělání : atestace II. stupně v oboru všeobecné chirurgie. Je zkušený operatér v oboru všeobecné chirurgie a laparoskopie. Běžnou operativou je chirurgie cév - varixů, hemoroidálních žilních pletení, dále pak břišních kýl, konečníkových píštělí, konečníkových trhlin a podobně.

MUDr. Přemysl Dörr ml. - všeobecný chirurg v chirurgickém výcviku

MUDr. František Černý - všeobecný chirurg s atestací II. st. - občasný zástup v ambulanci

MUDr. Michal Šikuda - všeobecný chirurg s atestací II. st. - občasný zástup v ambulanci

MUDr. Zdeněk Kazinota - všeobecný chirurg s atestací - občasný zástup v ambulanci

MUDr. Libor Polák - plastický chirurg s atestací v oboru plastické chirurgie. Pronajímá si naše pracoviště a provádí kompletní rozsah plastickochirurgických výkonů.

MUDr. Oldřich Kadlec - gynekolog s atestací II. st. Pronajímá si naše pracoviště k provádění gynekoloických výkonů.

MUDr. Tibor Záhumenský - gynekolog s atestací II. st. Pronajímá si naše pracoviště k provádění gynekoloických výkonů.

MUDr. Martin Smoleja - anesteziolog s II. atestací v oboru anestezie a resuscitace. Provádí anestezie v rámci jednodenní chirurgie.

Bc. Ria Otrubová - zkušená sestra v oboru hojení komplikovaných ran, diabetických nohou, bércových vředů, stomií (střevních vývodů). Je zároveň vrchní sestrou agentury domácí péče. Specializuje se na hospicovou péči, tedy péči o umírající

s. Gabriela Bílková - vedoucí sestra operačního sálu a jednodenní chirurgie. Dále se stará o kosmetiku hojení ran a spolupracuje s MUDr. Liborem Polákem.

s. Romana Hrabčíková - vedoucí sestra chirurgické ambulance a sestra jednodenní chirurgie.

s. Jitka Čechovská - sestra operačního sálu jednodenní chirurgie.

s. Jiřina Kristová - sestra ARJIP - sestra jednodenní chirurgie

s. Leciánová - sestra ARJIP - zastupující sestra jednodenní chirurgie

Ordinační hodiny chirurgické ambulance
Pondělí 7.30 - 11.30, 12.30 - 15.00
Úterý 7.30 - 11.30, 12.30 - 15.00
Středa 9.00 - 13.00
Čtvrtek 7.30 - 11.30, 12.30 - 15.00
Pátek 7.30 - 11.30, 12.30 - 15.00

Přednostně ošetřujeme akutní stavy a úrazy

Seznam výkonů nehrazených či částečně hrazených ZP:

  • excize kožních nádorů na vlastní přání pacienta bez zdravotní indikace lékařem
  • kosmetické excize jizev
  • kosmetické snesení plochých bradaviček, papilomů
  • kosmetické snesení xanthelasmat
  • kosmetické korekce ušních dírek, propíchnutí uší pro náušnice
  • kosmetická modelace pupku, pearcing
  • kosmetický výkon - sklerotizace venektazí, jejich ošetření angitronem
  • ošetření hemangiomů
  • aplikace laseru, plošného laseru
  • snesení drobných kožních lézí bez zdravotní indikace lékařem

Dlouhodobě máme navázány smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami na úhradu prakticky všech běžných výkonů chirurgické ambulance.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku