O nás

Cíle zdravotnického zařízení Homedica, s.r.o.

Ošetřovat pacienty v jejich domácím prostředí a umožnit léčbu nemocným v domácím prostředí bez nutnosti hospitalizace v lůžkovém zařízení. Tento systém vyžaduje kvalitní spolupráci s odbornými, ale především s praktickými lékaři.

Doprovodit pacienty a jejich příbuzné v prožívání nevyléčitelné nemoci a umírání v rámci paliativní péče, která probíhá ve spolupráci s psychologem a našimi lékaři.

Operovat pacienty s chirurgickými onemocněními tak, aby ještě v den operace, nejpozději druhého dne po operaci, se mohli vrátit do svého domácího prostředí a tam prodělávat rekonvalescenci.

Zabezpečit pacientům maximální podporu a pomoc odborně vyškolených sester, které se specializují na hojení ran a to i z kosmetického hlediska. Zabezpečit pacienty v rekonvalescenci po operacích v domácím prostředí týmem sester domácí péče.

Zajistit pacientům v domácím prostředí veškeré dostupné zdravotnické pomůcky a prostředky, aby jejich pobyt doma s hendikepem byl co nejpřijatelnější.

Umožnit ambulantním specialistům v našem regionu provádět jednodenní operační výkony v našem zdravotnickém zařízení.

Kvalitu a bezpečí všech služeb zabezpečujeme interním systémem hodnocení kvality a bezpečí interními audity, např. audit na dodržování standardu Heparinizace, audit na dodržování standartní hygieny rukou, audit na kontrolu předávání informací o pacientovi, audit na edukaci pacienta k přípravě na operaci,atd.


Vybudovali jsme pro klienty jednodenní chirugie, urologie, ortopedie, gynekologie operačí sál se zázemím jednodenní chirurgie. Máme k dispozici anesteziology, zdravotní sestry i zázemí k dospání pacientů.

Nabízíme prostory jednodenní chirurgie především:

  • Všeobecným chirurgům k provádění podobného spektra jako naše pracoviště
  • Plastickým chirurgům
  • Gynekologům k provádění hysteroskopií, UPT a drobných gynekologických výkonů
  • Ortopedům k provádění operací karpálního tunelu, Dupuytrenových kontraktur, arthroskopií a všech drobných výkonů
  • Urologům k provádění menších urologicých ýkonů jednodenní chirurgie.

Lékaři uvedených oborů si mohou nasmlouvat se zdravotními pojišťovnami provádění těchto výkonů v rámci jednodenní chirurgie. Zdravotní pojišťovny jsou vcelku příznivě nakloněny levnější a pro pacienta bezpečnjší jednodenní operativě.


inf.png Tip: podívejte se na virtuální prohlídku našich prostor.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku