Domácí zdravotní a paliativní péče

Je mnoho důvodů, pro které je výhodnější léčba v domácím prostředí. Těmi hlavními jsou absence nemocniční infekce tzv. nozokomiálních nákaz a pozitivní psychické působení domácího prostředí.

Historie domácí zdravotní a paliativní péče:

V květnu roku 1998 navázala Agentura domácí péče Homedica smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. V témže roce se stala členem Asociace domácí péče. Do konce roku 2003 poskytovala služby komplexní, tedy jak zdravotnické, tak sociální.

Od 1.1. 2004 došlo k vyčlenění sociálních - pečovatelských služeb, které byly převzaty nově založeným subjektem - obecně prospěšnou společností Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. Cílem oddělení sociálních služeb od původního s.r.o., bylo umožnění standardního financování pečovatelských služeb mimo financování ze zdravotního pojištění.

Stále významným cílem však zůstává zachování dispečerského propojení zdravotnických a pečovatelských služeb tak, aby na zdravotní výkony ( např převaz rány či aplikace infuze) v domácím prostředí u pacientů mohly navázat výkony sociální ( např. péče o osobní hygienu či o příjem stravy).


Systém domácí zdravotní a paliativní péče

Ošetřující praktický lékař klienta vyšetří, zváží stav, stanoví diagnózu, prokonzultuje s klientem a navrhne nejoptimálnější způsob léčby, často i na doporučení jiného odborného lékaře. K tomu pak většinou využívá služeb našich zdravotních sester, které zajišťují prakticky nepřetržitý provoz, tedy v noci a i o sobotách a nedělích, dle ordinace návštěv praktickým lékařem, kdy je pro pacienta výhodnější léčba v jeho přirozeném prostředí - tedy doma.

Podmínkou léčby klienta v domácím prostředí však vždy je pečlivý ošetřující lékař, který sleduje vývoj zdravotního stavu. Je možný i jiný postup a to ten, že si klient zdravotní služby u svého lékaře vyžádá. Ten pak po vyšetření zváží, jestli indikuje domácí péči či nikoliv. V případě indikace domácí péče ošetřujícím lékařem je tato plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Další možností je vyžádání zdravotnických služeb klientem případně i bez vyšetření lékařem. Pak si tyto služby hradí klient sám.

Do systému domácí péče zasahuje i ošetřující lékař lůžkového zařízení, který na dobu 14 dnů také může indikovat tzv. následnou domácí péči. V případě klienta, který je hospitalizován a následně propouštěn do domácí péče, kontaktuje oddělení nemocnice naši agenturu, naše sestry klienta převezmou do péče a zajistí veškerou potřebnou zdravotní péči a následně i předání dokumentace a informací ošetřujícímu lékaři klienta.Sestry případně dispečerka zajistí i potřebné pečovatelské služby prostřednictvím pečovatelek PS Homediss, o.p.s. Tyto jsou poskytovány taktéž nepřetržitě.

Od ledna 2022 má možnost indikovat domácí péči i ambulantní odborný lékař (neurolog, ortoped, chirurg, diabetolog atd.), a to na dobu 14 dnů, nebo 3 měsíce u paliativní péče.

V případě potřeby rehabilitačních či kompenzačních pomůcek jsme schopni tyto pomůcky zajistit. Systém je takový, že ošetřující, nebo odborný lékař (ortoped, rehabilitační nebo neurolog) předepíše poukaz na zdravotnickou pomůcku, klient zavolá na uvedené telefonní číslo. Sestra či pečovatelka přijede a klient předá poukaz na uvedenou pomůcku. Tentýž den, případně do druhého dne, je klient pomůckou vybaven.

V rámci domácí péče poskytujeme i mobilní hospicovou a paliativní péči. Tuto péči je možno zajišťovat i s pomocí dotací z jihomoravského kraje- projekt domácí hospicové péče. Díky tomuto projektu jsme byli schopni zajistit přístrojové vybavení (oxygenátory, odsavačky, infuzní pumpy), které naším pacientům hospicové péče zapůjčujem. Dále jsme také investovali do dalšího vzdělávání sester v oblasti hospicové péče, zaměstnali jsme psychologa, který je schopen bezplatně provézt návštěvu u pacienta nebo příbuzných.

Ošetřovatelské úkony je možno provádět i bez doporučení praktického lékaře za platební úhradu.

Ceník dle sazeb zdravotní pojišťovny:

45 min - aplikace infuze- žilní vstupy, s.c.........423,- Kč

45 min - aplikace infuze - Port, Picc........425, -Kč

aplikace injekce im..........255,-Kč

aplikace inzulinu........133,-Kč

klysma, výplachy, cévkování, ošetření pernamentních katetrů.........430,-Kč

odběr biologického materiálu..........256,-Kč

30 min - ošetřovatelská rehabilitace..........250,-Kč

45 min - ošetřovatelská rehabilitace..........375,-Kč

45 min - ošetření stomie střevní...........376,-Kč

45 min - ošetření stomie - peg, nefro, epicys., TS...........402,-Kč

převaz typ I - do 10 cm2.........308,-Kč

převaz typ II - nad 10 cm2........460,m-Kč

převaz typ III - nad 10 cm2 cirkulárně.......585,-Kč

typ I- IV- rozdělení dle velikosti a hloubky defektu a spotřebovaného materiálu

příplatek za práci sestry v den pracovního klidu.........112,-Kč


Dostupnost domácí péče

Sestry agentury domácí péče spolupracují se všemi ošetřujícími lékaři (i dětskými) a pravidelně zajíždějí do následujících obcí:

Hodonínsko: Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Hovorany, Josefov, Karlín, Lužice, Mikulčice, Mutěnice, Nov7 Poddvorov, Prušánky, Ratiškovice, Rohatec,Starý Poddvorov, Terezín

Strážnicko: Kněždub, Petrov, Radějov,Strážnice, Sudoměřice, Tvarožná Lhota

Ždánicko: Archlebov, Dambořice, Dražůvky, Lovčice, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Stavěšice, Strážovice, Uhřice, Větéřov, Zdravá voda, Žarošice, Ždánice, Želetice

Vracovsko a Bzenecko: Bzenec, Skoronice, Vlkoš, Vracov

Dle domluvy lze zajíždět i do dalších oblastí Jihomoravského kraje, např. Kyjovsko


Jaké stavy klientů většinou ošetřujeme

 • propouštěné z lůžkového zařízení a vyžadující následnou léčbu,
 • pacienty vyžadující drobné výkony jako měření ekg v domácím prostředí, cévkování popřípadě zavedení permanentního katetru, včetně mužů
 • chronicky nemocné ( většinou seniory, ale i děti a mladé), poúrazové, pooperační stavy vyžadující systematickou léčbu, ošetřovatelskou rehabilitaci, převazy, veškeré odběry biologického materiálu (krev, moč..), aplikaci injekcí a infuzní terapie, pacienty vyžadující měřění fyziologických funkcí, jako je krevní tlak, puls, hodnoty glykemie nebo cholesterolu
 • pacienty se stomií (kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, pacienty s tracheou a pegem -vývod žaludku přes stěnu břišní, atd.)
 • onkologické pacienty, např. vyžadující aplikaci terapie do portu a péči o port
 • hospicová domácí péče - terminální stavy, kdy si klient přeje zemřít doma v kruhu svých blízkých a vyžaduje zdravotní péči,k tomuto účelu jsme perfektně vybaveni jak technicky, tak i personálně, naše sestry se v tomto odvětví neustále vzdělávají,jsou profesionální v přístupu k umírajícímu a jeho rodině, umí odborně poradit, zařídit potřebné pomůcky, zajistit spolupráci s lékaři, psychologem a v neposlední řadě s citem a porozuměním dovézt člověka k důstojné a bezbolestné smrti. V roce 2015, 2016, 2017 a 2021, 2022 jsme pro paliativní a mobilní hospicovou péči obdrželi z Jihomoravského kraje dotaci na poskytování této péče.
 • mobilní paliativní a hospicová péče - péče o nevyléčitelně nemocné v poslední fázi života - spolupráce s praktickým lékařem, propouštějícím lékařem z nemocnice nebo odborným lékařem, řešení bolesti, nevolnosti, dýchacích potíží a dalších symptomů, zajištění výživy a hydratace, výměna močového katetru u žen i mužů, péče o veškeré žilní vstupy- PICC, Port. Návaznost a spolupráce s pečovatelskou službou, půjčovnou pomůcek a přístrojů, spolupráce s prodejnou zdravotnických pomůcek a dalšími subjekty.

Tým zdravotních sester

Zaměstnáváme pouze zkušené, specializované a registrované zdravotní sestry. Jejich primární kvalifikací je kromě maturitního vysvědčení minimálně 5 let praxe ve zdravotnických službách a z toho minimálně 2 roky u lůžka. Důsledně dbáme na pravidelné doškolování v celém spektru oborů, se kterými sestřičky v praxi přicházejí do styku. Při pravidelných měsíčních schůzkách zařazujeme odborná i organizační témata. Všechny sestry prošly praxí v chirurgické ambulanci a jsou velmi dobře obeznámeny s opatřeními asepse a antisepse. Od dubna 2004 se všechny sestry agentury účastní kreditního systému individuálního vzdělávání a jsou registrovány na Ministerstvu zdravotnictví, což je opravńuje pracovat samostatně bez dohledu lékaře.

Asistentka: Blanka Pavková, Radka Lovecká, Michaela Potočníková - tel.: 518 325 175

Zdravotní sestry

Hodonínsko až Čejč, Karlín, Hovorany:

 • Bc. Ria Otrubová - vrchní sestra, specializace chirurgie, porty, paliativní péče
 • Bc. Naďa Holešová - všeobecná sestra, specializace chirurgie, paliativní péče
 • Iva Rutarová, DiS. - všeobecná sestra
 • Lucie Herzánová - všeobecná sestra, paliativní péče
 • Jarmila Adámková - všeobecná sestra, specializace ARIP
 • Pavlína Gerychová - všeobecná sestra, specializace perioperační sestra, paliativní péče
 • Bc. Nikol Majorová - všeobecná sestra
 • Tereza Běhal Švanygová - všeobecná sestra, katetrizace mužů
 • Lucie Jurčišinová Liščinská - všeobecná sestra, porty, katetrizace mužů
 • Ludmila Bracková - všeobecná sestra, externí

Vracovsko, Bzenecko:

 • Petra Visingerová - všeobecná sestra
 • Ingrid Balgová - všeobecná sestra, specializace chirurgie

Ždánicko: :

 • Alena Valentová, DiS. - všeobecná sestra, katetrizace mužů
 • Barbora Šťastná, DiS - všeobecná sestra

Strážnicko:

 • Ingrid Balgová - všeobecná sestra, specializace chirurgie

Kontaktní pracoviště

Velkomoravská 12, 695 01 Hodonín - zde nás můžete navštívit osobně , služby můžete objednat na telefonu 518 325 175, případně ponechat vzkaz na záznamníku. Každá sestra má svůj mobilní telefon a klienti ji mohou kontaktovat osobně.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku