Žilní onemocnění dolních končetin

Dlouhodobě poskytujeme kompletní chirurgické i nechirurgické služby našim pacientům, častěji pacientkám. Nabízíme celé spektrum možností řešení různých forem i vývojových stádií křečových žil, zejména na dolních končetinách.

Nechirurgicky provádíme zatavování angitron medodou u viditelných nejjemnějších kožních žilek (obličej, dolní končetiny), dále provádíme sklerotizace metličkovitých žilek, pěnové sklerotizace větších křečových žil.

Chirurgicky nabízíme nejmodernější operační postupy řešení velkých křečových žil dolních končetin včetně radiofrekvenční metody, kterou považujeme za jednu z nejbezpečnějších a nejšetrnějších vůbec. Operace provádíme na našem pracovišti jednodenní chirurgie.

Metoda zatavování jemných metlicovitých žilek Angitron

Onemocnění žilního systému na dolních končetinách většinou začíná kosmetickými problémy. Prvními projevy častěji u žen bývají takzvané metličkovité venektázie – rozšířené kožní žilky, které působí prvotní estetické potíže. U těchto projevů žilní nedostatečnosti je možno použít více metod. U jednotlivých žilek pod jeden milimetr je metod více a na našem pracovišti používáme metodu postupného zatavení angitron. Jedná se o radiofrekvenční elektrickou metodu. Je o něco účinnější než laseroterapie, při stejné bolestivosti.

Metoda sklerotizace

Dalším projevem pokračujícího žilního onemocnění jsou rozšířené podkožní, vinuté žilky, které jsou předstupněm křečových žil a vadí většinou jen esteticky. Tam kde je to možné, tedy u žilek nad 1mm je ideální a nejefektivnější cílená sklerotizace. U této metody se vstřikuje přímo do těchto žilek látka, která za pomocí elastické bandáže žilky zalepí a tím uzavře. Nezbytná je tedy elastická bandáž, proto provádíme v chladnějším období.

Metoda pěnové sklerotizace

Třetím stupněm ve vývoji žilního onemocnění jsou již křečové žíly, kde již nejde jen o problém kosmetický, ale z lékařského pohledu jde již o zdravotní problém. Předpokládejme průměr podkožních žil nad 4 mm, silnější stěnu žíly a její místní rozšíření - varikozity. Pokud se jedná o jednotlivé tzv „periferní" křečové žíly, je ideálním řešením jejich pěnová sklerotizace. Tato metoda je daleko účinnější, než běžná sklerotizace a je určena pro tuto skupinu onemocnění. Metoda vyžaduje již značnou zkušenost ošetřujícího lékaře.

Radiofrekvenční a klasická chirurgická metoda

Posledním vývojovým stádiem co do rozsahu onemocnění žil, je postižení kmenových podkožních žil dolních končetin. Zde je rozsah postižení rozmanitý, různě komplikovaný s postižením různých úrovní žilního systému a vyžaduje kvalifikované posouzení stavu. K vyšetření stavu žilního systému dolních končetin je pro zkušeného chirurga nejdůležitější pohled, pohmat a podle něj se rozhoduje, zda indikovat operaci, či nikoliv.

U každého pacienta, kterému je indikována operace, je předoperačně velmi důležité provedení ultrazvuku operujícím chirurgem. Tím zjistíme odkud kam jsou žíly nevratně poškozené, kde jsou tzv. perforátory – žilní spojky, které vystřikují při každém kroku ze svalů lýtka krev do podkožních žil a tím se podílejí na zhoršování stavu a pooperačních recidivách onemocnění. Ultrazvuk nám také poměrně spolehlivě odhalí další možná onemocnění žilního systému, jako jsou trombózy a potrombotické stavy a podle nich případně modifikujeme operační techniku. U každého z našich pacientů provádíme předoperační ultrazvuk žilního systému k provedení mapy a zákresu důležitých míst. Podle něj taky doporučíme, nebo nikoliv radiofrekvenční, nebo klasickou metodu.

Radiofrekvenční chirurgická metoda

Doporučujeme ji u žil do průměru max 15 mm, jejím principem je zavedení jemného vlákna do žíly, zahřátí vnitřního povrchu žíly přesně dávkovanou energií tak, aby po zabandážování došlo k jejímu slepení a uzavření. Žíla se tedy ponechává na místě a operace je velmi šetrná, bez modřin a bolestí. Vzhledem k tomu, že tato metoda vyžaduje drahé přístrojové vybavení, účtujeme pacientovi tyto náklady a vždy před navrhovanou operací je přesně vyčíslíme.

Klasická metoda operace křečových žil

Tato metoda zahrnuje řadu chirurgických technik, jejichž cílem je velké křečové žíly z podkožního tuku odstranit, jemnější přerušit a vždy pak vypreparovat tzv. spojky, či perforátory a tyto uzavřít.

Operace křečových žil dolních končetin provádíme na operačním sále jednodenní chirurgie v našem zařízení, který je k tomuto účelu vybaven. Pacienti v našem zařízení po operaci většinou pobývají jen několik hodin, operace provádíme jak v celkové, tak lokální anestezii. Pacienty před operací důkladně poučíme, předepíšeme elastické punčochy a vybavíme potřebnou medikací. Po operaci odchází domů vždy s doprovodem, který je poučen o pooperační péči. Ta je velmi jednoduchá.

Operace křečových žil je hrazena zdravotními pojišťovnami balíčkovými cenami, tedy jednotlivou úhradou za všechno a balíčkové ceny jednotlivých zdravotních pojišťoven se od naší ceny většinou liší. Proto účtujeme doplatky. Některé pojišťovny s námi doposud neuzavřely smlouvu na jednodenní chirurgii ( ZPMV 211 a Vojenská ZP 201 ) a tam si pacienti hradí výkony kompletně.

Postup u nás je takový, že se pacient objedná k vyšetření osobně nebo telefonicky na tel. 518 343 026 ( volat v pracovní dny od 8 do 11.30 ). Provedeme prvotní konzultaci, kde je navržen léčebný postup a zodpovězeny veškeré dotazy, pacient je seznámen s případnými doplatky, nebo cenou výkonu.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku