Žilní onemocnění dolních končetin

Dlouhodobě poskytujeme kompletní chirurgické i kosmetické postupy při ošetření onemocnění žilního systému dolních končetin. Nabízíme prakticky kompletní spektrum možností řešení různých forem i vývojových stádií křečových žil dolních končetin.

Kosmeticky provádíme zatavování drobných žilek angitron medodou (obličej, dolní končetiny), dále provádíme sklerotizace metličkovitých žilek, pěnové sklerotizace větších křečových žil.

Chirurgicky nabízíme jak operační metodu klasickou, která je většinově hrazena zdravotními pojišťovnami, tak tzv. termickými metodami - jde o nejmodernější operační postupy řešení křečových žil dolních končetin. Z těchto od roku 2023 nabízíme tzv. EVLA (endo venous laser ablation) metodu - jde o laserové ošetření žil dolních končetin s minimální traumatizací. Podobnou je i radiofrekvenční metoda a je jen na operatérovi, které dá přednost i když jemnější a šetrnější je patrně nyní nejnovější EVLA s vlnovou délkou 1940 nm. Tuto metodu považujeme za jednu z nejbezpečnějších a nejšetrnějších vůbec. Operace provádíme na našem pracovišti jednodenní chirurgie.

Metoda zatavování jemných metlicovitých žilek Angitron

Onemocnění žilního systému na dolních končetinách většinou začíná kosmetickými problémy. Prvními projevy častěji u žen bývají takzvané metličkovité venektázie – rozšířené kožní žilky, které působí prvotní estetické potíže. U těchto projevů žilní nedostatečnosti je možno použít více metod. U jednotlivých žilek pod jeden milimetr je metod více a na našem pracovišti používáme metodu postupného zatavení angitron. Jedná se o radiofrekvenční elektrickou metodu. Je o něco účinnější než laseroterapie, při stejné bolestivosti.

Metoda sklerotizace

Dalším projevem pokračujícího žilního onemocnění jsou rozšířené podkožní - metličky, vinuté žilky, které jsou předstupněm křečových žil a vadí většinou jen esteticky. Tam kde je to možné, tedy u žilek nad 1mm je ideální a nejefektivnější cílená sklerotizace. U této metody se vstřikuje přímo do těchto žilek látka, která za pomocí elastické bandáže žilky zalepí a tím uzavře. Nezbytná je tedy elastická bandáž, proto provádíme v chladnějším období.

Metoda pěnové sklerotizace

Dalším stupněm ve vývoji žilního onemocnění jsou již křečové žíly, kde již nejde jen o problém kosmetický, ale z lékařského pohledu jde již o zdravotní problém. Předpokládejme průměr podkožních žil nad 4 mm, silnější stěnu žíly a její místní poškození - rozšíření - varikozity. Pokud se jedná o jednotlivé tzv „periferní" křečové žíly, je ideálním řešením opšetření pěnovou sklerotizací. Tato metoda je účinnější, než běžná sklerotizace a je určena pro pacienty s tímto typem žilního onemocnění. Metoda vyžaduje již zkušenosti. Zdravotní pojišťovny nám ji neproplácí a tak ji hradí pacient. Při každém telefonickém objednání pacienta na dotaz sdělujeme její cenu.

Radiofrekvenční EVLA, Celon a klasická chirurgická metoda

Posledním vývojovým stádiem co do rozsahu onemocnění žil, je postižení kmenových podkožních, či hlubokých žil dolních končetin. Zde je rozsah postižení rozmanitý, různě komplikovaný s postižením různých úrovní žilního systému a vyžaduje kvalifikované posouzení stavu při ultrazvukovém vyšetření. K vyšetření stavu žilního systému dolních končetin je pro chirurga nejdůležitější pohled, pohmat, ale hlavně ultrazvukové zmapování žilního systému. Dnes se rozhorujeme o dalším léčebném postupu jen podle něj.

U každého pacienta, kterému je indikována operace, je předoperačně nezbytné provedení ultrazvukového vyšetření a zmapování kmenovách žil a taky tzv. spojek. Tím zjistíme odkud kam jsou žíly nevratně poškozené, kde jsou tzv. perforátory – žilní spojky, které vystřikují při každém kroku ze svalů lýtka krev do podkožních žil a tím se podílejí na zhoršování stavu a pooperačních recidivách onemocnění. Ultrazvuk nám také poměrně spolehlivě odhalí další možná onemocnění žilního systému, jako jsou trombózy a potrombotické stavy a podle nich případně modifikujeme operační techniku. U každého z našich pacientů provádíme předoperační ultrazvuk žilního systému k provedení zákresu důležitých míst. Podle něj taky doporučíme EVLA, radiofrekvenční, nebo klasickou metodu.

EVLA (endo venous laser ablation) přístroj s vlnovou délkou 1940 nm.

Jde patrně o nejšetrnější termickou metodu ošetření kmenových žil dolních končetin. Jde o plně sofistikovanou metodu, kde se přesně dávkuje minimální potřebné množství energie do místa postupného zatavování žíly. Vlnová délka laseri 1940 nm umožňuje minimalizaci prohřívání okolních tkání. Doporučujeme ji i do větších průměrů žil než je 15 mm, neboť ji provádíme v tzv. tumescenční anestezii, která přirozeně žílu zúží. Vlákno laseru je ještě jemnější (1,5mm), než vlákno radiofrekvenční. Žíla se tedy ponechává na místě a operace je šetrná, bez modřin a bolestí. Vzhledem k tomu, že tato metoda vyžaduje drahé přístrojové vybavení, účtujeme pacientovi tyto náklady a vždy před navrhovanou operací je přesně vyčíslíme. Tuto specielní metodu operace neúčtujeme zdravotním pojišťovnám ( nemají ji v úhradové vyhlášce) a plně si ji hradí pacient. Během této operace se vždy snažíme vyřešit všechna poškození žilního systému vedoucí ke křečovým žíklám a někdy k EVLA přiřazujeme i prvky tzv. minivarikektomie ( přerušení a extrakce některých varikozit a uzavření spojek některou z metod)

Radiofrekvenční metoda

Doporučujeme ji u kmenových žil a jejím principem je zavedení vlákna (2,5mm) do žíly, zahřátí stěny žíly přesně dávkovanou energií tak, aby po zabandážování došlo k jejímu slepení a uzavření. Žíla se tedy ponechává na místě a operace je šetrná, bez modřin a bolestí. Vzhledem k tomu, že tato metoda vyžaduje drahé přístrojové vybavení, účtujeme pacientovi tyto náklady a vždy před navrhovanou operací je přesně vyčíslíme. Tuto specielní metodu operace neúčtujeme zdravotním pojišťovnám ( nemají ji v úhradové vyhlášce) a plně si ji hradí pacient. Během této operace se vždy snažíme vyřešit všechna poškození žilního systému vedoucí ke křečovým žíklám a někdy k EVLA přiřazujeme i prvky tzv. minivarikektomie ( přerušení a extrakce některých varikozit a uzavření spojek některou z metod)

Klasická metoda operace křečových žil

Tato metoda zahrnuje řadu chirurgických technik, jejichž cílem je velké křečové žíly z podkoží odstranit, jemnější přerušit a vždy pak vypreparovat tzv. spojky, či perforátory a tyto uzavřít.

Všechny typy operace křečových žil dolních končetin provádíme na operačním sále jednodenní chirurgie v našem zařízení, který je k tomuto účelu vybaven. Pacienti v našem zařízení po operaci většinou pobývají jen několik hodin, operace provádíme jak v plné celkové, tak lokální - tumescenční anestezii - zde nejraději v celkové analgosedaci ( lehké pospávání s přídavkem analgetik v kombinaci s lokální anestezií). Pacienty před operací poučíme, předepíšeme elastické punčochy. Po operaci pacient odchází domů vždy s doprovodem, který je poučen o pooperační péči. Ta je velmi jednoduchá.

Klasická operace křečových žil je většinově hrazena zdravotními pojišťovnami balíčkovými cenami, tedy jednotlivou úhradou za všechno a balíčkové ceny některých zdravotních pojišťoven nejsou stanoveny stejně ( do 19.3.2023 nemáme ještě uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami pro rok 2023). Proto účtujeme doplatky do balíčkových cen. Vojenská zdravotní pojišťovna 201 nám nehradí žádný z výkonů jednodenní chirurgie a její pojištěnci si u nás hradí výkony plně.

Postup objednání, konzultace a poučení : pacient se objedná k vyšetření osobně nebo telefonicky na tel. 518 343 026 ( volat v pracovní dny, mimo operační den - úterý od 8 - do 11.30 ). Provedeme prvotní konzultaci, kde je navržen UZV či přímo léčebný postup a zodpovězeny veškeré dotazy, pacient je seznámen s případnými doplatky, nebo cenou výkonu.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku